Presentación / Historia

Què és l’APA?
 • L’APA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola. És una associació sense ànim de lucre  encarregada de gestionar els recursos que aporten els socis (pares i mares dels alumnes) per contribuir a oferir i garantir el millor servei als nostres fills durant tota l’etapa educativa i participar activament en el dia a dia de l’Escola.
Per què serveix ?
 • És el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies.
 • Permet als pares i mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.
 • L'APA té el seu representant al Consell escolar del centre.

Què fa l’APA?
 • Coordina l’organització de les Activitats Extraescolars, l’esplai i el servei d'acollida del matí. Us podeu informar durant la  distribució dels llibres.
 • Organitza actes festius (Festa de fi de curs).
 • Ajuda en l'edició de les revistes de l'escola.
 • Contribueix econòmicament cada curs en la millora de les infrastructures escolars i en la renovació del material educatiu i informàtic que l’Escola precisi, ja sigui per mitjà de l’aportació al pressupost anual de l’Escola o bé per mitjà d’aportacions puntuals i específiques.
 • Participa i col·labora en totes aquelles activitats educatives i lúdiques en què la direcció de l’escola la reclama, especialment en les Jornades Culturals.
 • Gestiona la distribució i venda dels llibres de text i materials escolars de l’alumnat del centre.
 • Gestiona la contractació de la monitora de vigilància del transport escolar a les entrades i sortides.

Què cal fer per ser soci de l’APA?

 • Abonar la quota de soci que s’estableix per cada curs i família.

Per què és important ser soci de l’APA?

 • Perquè volem que l’escola dels nostres fills/es disposi d’unes bones instal·lacions, de material suficient i de qualitat, i disposi d’una bona oferta d’activitats extraescolars.
 • Perquè totes les millores que aportem a l’escola les gaudeix tothom, siguin socis o no.
 • Perquè la veu i l’opinió dels pares també és important i l’APA és el millor altaveu.

La Junta de l’APA
 • La Junta de l’APA la integra un equip de pares i mares escollits en assemblea i que representen a tots els socis.
 • Els membres de la Junta es reuneixen periòdicament.


La Junta us vol animar a que participeu de les activitats que es vagin programant al llarg del curs i us demana la vostra col·laboració!!!!!!
Comments